AtRuNe helpt!

De werkingsmiddelen voor al haar activiteiten haalt AtRuNe bij vele milde sponsoren die wonen in Attenhoven, Rumsdorp, Neerlanden en Landen. Zij weten dat hun steun op de juiste manier wordt ingezet. De uiteindelijke opbrengsten van al haar activiteiten schenkt AtRuNe aan sociale doelen op haar grondgebied. 

De voorbije jaren deden we aanzienlijke financiële schenkingen aan het Centrum voor Therapeutisch Paardrijden (CTP), Samana Attenhoven en basisschool ‘Klavertje Vier’ van Attenhoven. 

Daarnaast verleenden we ook materiële steun. Rond de kersttijd stelden we een aantal kerstpakketten samen en bezorgden die aan kansarme gezinnen. Vlak na nieuwjaar organiseerden we, ism basisschool ‘Klavertje Vier’, een heuse ‘wensboom-actie’. 47 kinderen namen hieraan deel. Van alle ingediende wensen weerhield AtRuNe er 3. Die werden, in samenspraak met de directie van de school, verwezenlijkt. Daarnaast krijgt elk deelnemend kind een persoonlijk geschenkje.

Dit jaar zullen we een aantal patiënten van thuisverpleging Kim Clabots, die ondanks hun situatie toch mee willen deelnemen aan de Bedevaart naar Scherpenheuvel, financieel ondersteunen.

Daarnaast zullen we rond Kerstmis, en ook weer rond Pasen, voedselpakketten samenstellen en bezorgen aan minder begoeden.