AtRuNe informeert!

Onze maatschappij verandert, vaak heel direct. Vele burgers hebben vragen, zijn bezorgd. AtRuNe organiseerde in de voorbije jaren info- en praatavonden over veiligheid en brandveiligheid.
We nodigden, in aparte sessies, wijkagenten uit en lieten experts van de brandweer aan het woord. Zij leerden de aanwezigen hoe zij kunnen verhinderen dat ze ongenode gasten op bezoek krijgen. Zij gaven aan hoe zij op eenvoudige, maar efficiënte manier hun huis kunnen beveiligen tegen brand. Op simpel verzoek konden de aanwezigen ook afgevaardigden van de politie en de brandweer uitnodigen om, kosteloos, hun huis te komen inspecteren.Ook lieten we een aantal schepenen van stad Landen aan het woord. Zij kregen de kans om de burgers van onze dorpen uit te leggen wat ze voor hun kunnen betekenen en hoe ze hen konden bereiken.

In 2020 jaar nodigden we Wim Distelmans en Jacinta De Roeck uit. Dhr. Distelmans is oncoloog en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Daarnaast is hij voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie en richtte hij, samen met o.m. de Truiense politica Jacinta De Roeck, ‘LEIF’ op. Zij komen een avond praten over het actuele thema ‘levensbeëindiging’ en ‘wat met een waardig levenseinde voor iedereen’.Wegens de corona maatregelen hebben we deze avond voorlopig uitgesteld.